תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר rikinavarro.co.il (להלן: "האתר").

האתר בבעלות ריקי נאוארו (ע.מ 021797972) להלן: ("בעלים/ בעלת האתר/ מפעילת האתר / האתר").

האתר והתכנים המוצגים בו שייכים לבעלים ומשמשים למקור מידע למספר שיטות בתחום המיקרופיגמנטציה (איפור קבוע), רכישה מקוונת של מוצרי ציוד מיקרובליידינג (לטכניקה המדמה שערות דקיקות), הרשמה לקורסים פרקטיים ומתקדמים בתעשיית האיפור הקבוע ובהמשך, מוצרים לטיפוח הפנים והגוף, מוצרי יופי וטיפוח.

מטעמי נוחות בלבד מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

יש לקרא את כל תנאי התקנון טרם תחילת השימוש באתר, ותחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון.

כל שימוש באתר הכולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו לבין האתר ו/או לבין הבעלים.

כותרות וכותרות משנה בתקנון זה מובאות לשם נוחות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

תנאי השימוש/ רכישה באתר וחובות המשתמש

רכישה באתר מחייבת את הלקוח  להיות מעל גיל 18 או במידה והגולש קטין ( מתחת לגיל 18 ) ורוצה לבצע הזמנה יהיה חייב באפוטרופוס הממונה עליו ו\או את אחד מהוריו ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מסוג כלשהו במסגרת האתר.

בכל מכירה או רכישה של מוצר / שירות מכל סוג שהוא, יש להשאיר פרטים מלאים, אותם יש למלא נאמנה ולא לפני שהרוכש מקבל על עצמו את תנאיי הרכישה באתר.

רכישות יתבצעו בפועל רק כאשר קיבלו אישור מחברת הסליקה/  מחברת כרטיס האשראי ורק לאחר אישור זה ייחול מועד ההספקה.

פרטי כרטיס האשראי אשר ימסרו ע"י משתמש / לקוח ויסורבו מסיבה כלשהיא תהווה הוכחה / אסמכתא לביטול עסקה מכל בחינה שהיא.

משתמש / לקוח יהיה רשאי לנסות בשנית ולקבל אישור עסקה עם פרטי אשראי חדשים.

המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. הבעלים אינו מתחייב להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו\או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר ע"י המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, יוצע למשתמש מוצר חלופי באם קיים או לחלופין יוצע למשתמש אפשרות לביטול עסקה.

כל מחירי המוצרים נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע"מ החל בהתאם לדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

הרכישה בחנות המקוונת והשארת הפרטים של המשתמש מהווה הסכמה מלאה לבית העסק לשלוח חומרים ועדכונים פרסומיים  למשתמש ולהכניס אותו לרשימת דיוור באמצעות הודעות טקסט, מסרונים, שליחת מייל בדואר אלקטרוני ו\או בכל כלי שיווק אחר.

כל ביצוע רכישה באתר יהווה הצהרה מלאה כי המשתמש קרא את התקנון וכי הוא מסכים ללא סייג לכל תנאיו וכלליו הכפופים והמפורסמים בתקנון.

המשתמש מתחייב להשתמש במידע המוצע באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

אין לרשום לאתר אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, פוגע בפרטיות הזולת, מאיים, בעל אופי מיני, פורנוגראפי, גזעני, או בלתי חוקי.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא למעט בדרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר. כל שימוש, לרבות פנייה לבעלים שלא על מנת להתעניין במוצר שפורסם, יהווה שימוש בניגוד לתנאי התקנון והאתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע בגינו פיצוי הולם.

מוסכם ומובהר כי משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב כי השימוש האמור יעשה למטרות פרטיות בלבד ולא יעשה כל שימוש בתכני האתר למטרות מסחריות, עסקיות, קידומיות או אחרות. המשתמש מתחייב שלא להעתיק חלקים מהאתר עבור כל מטרה שהיא ובכל אמצעי שהוא, בין אם באופן ממוחשב ידני או באמצעות אמצעים אוטומטיים כאלו ואחרים, כגון רובוטי איסוף מידע וכו'.

מוסכם ומובהר כי גולש/משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב שלא לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של האתר לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב. מפעילי האתר אינם אחראים לתגובות כגון אלו ויטפלו בתגובות בעייתיות בזמן סביר ברגע שידווח להם עליהן.

מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

 

הצעות האתר 

האתר מציע למכירה מוצרים בתחום המיקרופיגמנטציה, ציוד מיקרובליידינג, הרשמה לקורסים מקצועיים ומתקדמים בתחום האיפור הקבוע ופריטים נלווים, מוצרים לטיפוח הפנים והגוף, מוצרי יופי וטיפוח,  (להלן: "המוצרים").

מחירי המוצרים המוצעים למכירה הינם אטרקטיביים, אולם אינם בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק. הבעלים אינו מתחייב למחיר הנמוך ביותר בשוק עבור מוצר כלשהוא המוצע על-ידו למכירה באתר.

משתמש / לקוח שנרשם לאתר ו/או לחברותו במועדון הלקוחות, נותן את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני מהאתר, ומטרתו לעודד רכישת מוצרים ע"י הלקוח באתר. כמו-כן ובאותה עת, מאשר הלקוח את הסכמתו לקבל ,sms דואר אלקטרוני כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת contact@rikinavarro.co.il .

באתר ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים באופן מקוון ע"פ הליך הרכישה המתואר בגוף תקנון זה בהמשך.

 

הרישום לאתר/ טופס ביצוע רכישה

טרם רכישת מוצר כלשהוא באתר, יכול הלקוח לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, רכישת מוצרים, ביצוע שינויים בהגדרות הלקוח והעדפותיו וכו'.

לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים בטופס ביצוע רכישה, לרבות:

  • שם פרטי ושם משפחה;
  • כתובת דואר אלקטרוני;
  • מספר טלפון נייד;
  • כתובת למשלוח;
  • פרטי כרטיס אשראי;
  • מאשר / לא מאשר (הקף בעיגול) גביית דמי משלוח נוספים למקרה של אי קבלת המשלוח לאור היעדרות הנמען בכתובת ההזמנה (במקרה שהבחירה ב-"לא מאשר" יוחזר המשלוח לשולח);

לתשומת לב: משתמש/ לקוח, הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק. הבעלים יהיה רשאי לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לבעלים ו/או למי מטעמה.

 

ביטול הזמנה על-ידי הלקוח

ביטול הזמנה ע"י לקוח יהיה באמצעות טופס ביטול ייעודי שנמצא באתר, וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

אם המוצר נתקבל ע"י הלקוח עליו להחזירו בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר סגור הרמטי באריזתו המקורית ושלא הוסר ממנו תווייתו. לא ינתן החזר או זיכוי ולא יתאפשר ביטול רכישה אשר המוצרים הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהוא.

בעת ביטול עיסקה לאחר שסופק המוצר ללקוח, חובתו האישית של הלקוח להחזיר את המוצר באופן מסודר ופיסי אל משרדי האתר הראשיים לכתובת: נחלת יצחק 22 תל-אביב ועל חשבונו האישי ובתאום מראש למייל: cotact@rikinavarro.co.il.

על המוצר להגיע בשלמותו, באריזתו המקורית וללא כל פגיעה \ נזק \ פגם מכל סוג שהוא וללא כל שימוש ואף קטן ביותר.

הזיכוי הכספי מחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח. מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב, כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה וכו', ואשר יוחזר ע"י הלקוח, לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור החזרה זו.

היה והמוצר יישלח לכתובתנו באמצעות שליח, יהיה על הלקוח לשאת באחריות מלאה על טיב הגעת המוצר.

 

ביטול הזמנה על-ידי האתר ו/או הבעלים.

בעלת האתר רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו והודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג האתר ואם כבר חוייב הלקוח עבור ההזמנה יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

בגין ביטול הזמנה כלשהיא, האתר ו/או הבעלים לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי אחר.

לבעלת האתר הזכות המלאה לבטל עיסקה במקרים כגון:

א. במידה והאתר זיהה משתמש כלקוח חשוד הרוצה לחבל וכוונותיו להרעות או לשם ריגול.
ב. במידה בו תימצא טעות כזאת או אחרת בהגדרת המוצר, מחירו או פרטיו.
ג. במידה והיה טעות במלאי המוצר ואין ביכולתינו לספק אותו ללקוח.
ד. במקרה של כוח עליון, בעיות בטחוניות ונזקי טבע המונעים את ביצוע העסקה ואספקתה.

 

אספקת מוצרים ודמיי טיפול, משלוח וביטוח

אספקה ומשלוח תגיע לבית הלקוח לאותה הכתובת שהזין בהזמנה.

האתר פועל ככל יכולתו לספק את כל המוצרים לכל מען ברחבי הארץ אשר דואר ישראל פועל בו אך אינו מחוייב לספק את ההזמנה אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית.

תעריפי דמי המשלוח מופיעים באתר ויכולים להשתנות מעת לעת.

שירותי השילוח יבוצעו בשלב זה, באמצעות חברת שליחויות עצמאית ולפי בחירת בעלת האתר ושיקול דעתה. חשוב להוסיף כי בעלת האתר לא תהיה אחראית למעשה ו/או מחדל של חברת המשלוח.

זמן אספקת המוצרים מרגע קבלת אישור ההזמנה באתר הינו בתוך 4 ימי עסקים.
הזמנה שבוצעה בסוף שבוע ו/או לאחר השעה 14:00 ביום עסקים רגיל, תחשב כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת ומועד האספקה יחשב לפי היום שלמחרת.

אספקת משלוחים לא תעשב בימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

ביום הגעת המשלוח, הלקוח יקבל הודעת sms לנייד. אם הלקוח לא נמצא בכתובת שנרשמה בהזמנה בעת הגעת השליח, חברת השליחויות יוצרת קשר מהמקום עם הלקוח על מנת לקבל אישור לגבי מקום השארת המשלוח. אם מתקבל מענה, אז משאירים במקום שסוכם. אם הנמען לא עונה, המשלוח חוזר למרכז ההפצה ויצא למסירה נוספת בחיוב מלא נוסף של הלקוח, שיגבה מהלקוח ע"י בעלת האתר. אם הלקוח אינו מעוניין במסירה נוספת שגוררת חיוב נוסף של דמי משלוח, יציין זאת בטופס ביצוע רכישה.

עיכוב באספקת המוצר עקב אי זמינות הלקוח לא תחשב כאיחור במסירה ואספקת ההזמנה.

האתר לא יהיה אחראי לכל עיכוב או אי אספקת המוצרים בשל מתן פרטי התקשרות שגויים ולא מדוייקים. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לכל עיכוב או אי אספקת ההזמנה כתוצאה מכוח עליון ו/או מנזקי טבע, שביתות, אירועים ביטחוניים שלא בשליטת בעלת האתר וכדומה.

 

אחריות לשימוש באתר ואחריות המוצר

הכניסה לאתר, הגלישה בו, הרישום לאתר, השימוש באתר, בחירת מוצרים לרכישה באתר לרבות אך לא רק משיקולי התאמה לצרכי הלקוח, רכישת מוצרים באתר והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של הלקוח.

אין בהצגת המוצרים וספקיהם באתר משום הודאת האתר ו/או המפעילה בטיבם ואיכותם של מוצרים אלו. כל המידע המפורסם באתר אודות המוצרים, טיבם ואיכותם ולגבי ספקיהם, הינו מידע שנמסר לאתר ע"י הספקים, ואין האתר ו/או החברה המפעילה אחראים למהימנותו ונכונותו של מידע זה.

החברה המפעילה מדגישה שהמידע לגבי המוצרים המופיעים באתר, כולל הטקסטים השונים, התמונות והסרטונים המיועדים לתיאור המוצרים הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה או תואר באתר, לרבות בגוון, בגודל, במראה ובמאפיינים נוספים. אין בכך כדי להטיל על בעלת האתר, או על מי מטעמה, אחריות כלשהיא.

 

אחריות כללית

האתר ניתן לשימוש ע"י הלקוח כמות שהוא (As Is), וללקוח לא קיימת הזכות לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או בעלת האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של הלקוח.

 

מדיניות סודיות ופרטיות

בעלת האתר מכבדת את פרטיות לקוחותיה ומחויבת לשמור בסוד על כל המידע שלקוחותיה יחלקו עימה בעת שימושם באתר. ועם זאת ראוי כי כל לקוח באתר יידע כי:

  • א.כל פרטיו האישיים (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), למעט פרטי כרטיס האשראי שלו, יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד.
  • ב.מפעילת האתר מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר ללא הסכמה מפורשת של הלקוח, למעט במקרים בהם יועברו פרטים מסוימים לספק של מוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה של אותו מוצר.
  • ג.למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או מפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם עשה הלקוח שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין מפעילת האתר.
  • ד.בכל מקרה, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למאגר המידע השמור באתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר.

 

קניין רוחני

הקניין הרוחני זכויות היוצרים והתכנים באתר שייכים לבעלת האתר בלבד או לכל גורם / אדם אחר מטעמה המייצג אותה באישור בכתב בלבד.

אין להשתמש, להעתיק, להציג, להפיץ, להעביר, לשנות, לעבד, לייצר יצירות, למכור או להשכיר כל חלק ממנו והמוזכר לעיל. בין אם זה באופן ישיר או בין אם זה באופן עקיף, באמצעות גוף או גורם אחר בכל דרך כלשהיא בין אם זה באמצעות צילום / הקלטה או כיוצא מזה, ללא קבלת אישור והסכמה מלאה בכתב ממפעילת האתר בלבד.

 

פיצוי ושיפוי

לקוח אשר יפר מי מתנאי תקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע"י האתר ו/או  מי מטעמה בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או למפעילת האתר, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.

 

שינויים בתקנון זה

מפעילת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. המשך השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר עריכת השינויים בתקנון יעידו על הסכמת הלקוח עם הוראות התקנון המעודכן. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון המעודכן, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו. שינויים בתקנון שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן, לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, ובכפוף לשינויים בהתאם להוראות הדין.

 

תוכן האתר

השאיפה שלנו כאן באתר היא לספק למשתמשים את המידע המוצג בו ללא הפרעות, אך למרות רצוננו הטוב יתכנו שיבושים בשל תקלות טכניות או תקלות מצד ג ואחרים ועל כן, איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת, ולא ינתן  פיצויי כלשהו / כספי / אחר בשל הפסקת השירות, הורדת האתר ושיבושים אחרים.
קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה לכך כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים. וביקור בהם ובנעשה בהם על אחריות המשתמש בלבד ועל סמך דעתו האישית של המשתמש.

 

ניהול משתמש ומבקר באתר

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש שתבחר, ללא כל צורך לספק הסבר.

צוות האתר / מפעילת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטיי המשתמשים הרשומים באתר ומנויים הרשומים באתר.

במקרים בהם ועלה בידם של צד ג להשיג גישה למידע המוזכר לעיל, מוסכם בזאת כי לגולשים / למשתמשים / למנויים לא תהיה כל הזכות לתביעה, טענה או דרישה מסוג כלשהיא כלפיי האתר, הנהלתו, בעליו או כל גורם אחר המייצג והאתר.

 

גילוי נאות

אתר זה עשוי לעשות שימוש בבד cookies (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקים סטטיסטיים פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי לצורך ניתוח תנועות ופעולות הגולשים/המשתמשים כגון הרגליי הגלישה, זמן שהייה והקלקות באתר.

סמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד. כל דיון במחלוקת ו/או סכסוך בין הלקוח לבין מפעילת האתר בהקשר לפעילות האתר והשימוש בו תהא נתונה לבית המשפט במחוז המרכז.